فروش شاخه گل

قدمت کشت و کار و نگهداری گلها در ایران شاید همزمان با شروع کشاورزی بوده است . با نگاهی به تاریخ و فرهنگ ایران به نظر می آید که همواره ایرانیان در موضوعات مرتبط با گل جایگاه خوب و ارزنده ای داشته اند.زمانی که بسیاری از کشور های نامی زمینه پرورش گل و گیاه را نداشته اند کشور ما با داشتنن گلخانه های خوب و قابل قبول در زمان خود وضعیت خوبی داشته است

در سالهای اخیر احداث گلخانه های نسبتا مجهز و کارآمد به منظور کشت و پرورش میوه به کار میرود و گل و گیاه از نظر اقتصادی و صادرات هنوز موقعیت مناسبی در دنیا ندارد.در صورتی که ایران در یک منطقه پر رود با طول روز بلند و روشنایی کامل آفتاب قرار دارد و از این نظر در بسیاری از هزینه ها مثل گرم کردن و روشن نگه ذاشتن گلخانه ها که برای کاشت و تکثیر گیاهان زینتی اهمیت زیادی دارد صرفه جویی می کند.و همچنین موقعیت ایران به دلیل قرار داشتن در کنار کشورهای پر مصرف گل و گیاه از نظر اقتصادی حائز اهمیت است.همسایه های شمالی و جنوبی ایران از خریداران بسیار خوب گیاهان زینتی هستند.ایران با داشتن بازار متعادل و نسبتا ثابت و دائمی قادر است جایگاه واقعی خود را در این عرصه پیدا کند.کشور هلند مقام اول را به عنوان تولید و مصرف کننده گل و گیاه دارد.از لحاظ موقیت جغرافیایی و همچنین وضعیت نیروی کار ایران در مقایسه با هلند موقعیت مناسب ترو ارزانتری برخوردار است.ارز آوری گل و گیاه برای ایران یک موقیت انحصاری است.در کشور ما ارز آوری گلهای شاخه بریده با ارز آوری نفت مقایسه میشود.به طوری که فروش دو تا سه شاخه گل (از بعضی انواع گل)می تواند ارز آوری معادل یک بشکه نفت را داشته باشد و صادرات گل و گیاهان زینتی میتواند جانشین نفت شود،اما پارامترهای قابل قبول بازار جهانی برای پرورش گل و گیاه را باید مهیا کرد.

گیاهان زینتی مخصوصا گلهای بریده عمر قفسه ای محدود دارند.برای بازارهای تجاری نزدیک پرورش داده می شوند تا مصرف کننده گان حداکثر استفاده و طراوت را از گل و گیاه ببرند.تعداد زیادی از گلهای زینتی به عنوان بخشهای بریده شده و جدا از پایه مادری قابل عرضه به بازار هستند،نظیر انواع میخک،رز و ژربرا،ارکیده. بر اساس بررسی های منتشر شده در ایالات متحده آمریکا در سال 1970،آب تنها ماده مورد استفاده برای افزایش دوام گلها برای 70 درصد گلهای بریده تولید شده بود.

تقریبا بسته بندی تمام گلهای بریده بسته به نوع بازار و سلیقه خریداران عرضه میشود.همچنین تکنیک های جدید انبار داری برای گلهای بریده و گیاهان گلدانی بهبود یافته است.برای مثال تکنولوژی جدید امکان نگهداری گلهای میخک را به مدت 6-4 ماه ایجاد کرده است.

ویژگی های گلهای شاخه بریده

  • 1
  • 2
  • 3
خرید شاخه گل
خانهاطلاعات تماس